Home Edukacja Sport kształtuje postawy społeczne

Sport kształtuje postawy społeczne

0
1,378

Sport to jedna z dziedzin kultury fizycznej, w której ludzie w ramach współzawodnictwa sprawdzają się, chcąc osiągać i przekraczać granice możliwości. Sport jest świadomą, dobrowolną działalnością człowieka, podejmowaną głównie dla zaspokojenia potrzeb zabawy, popisu, walki, a także wewnętrznego doskonalenia się na drodze systematycznego rozwoju cech fizycznych, umysłowych i wolicjonalnych.

Sport kształtuje wytrwałość, poczucie poszanowania siebie i otoczenia, obowiązujących zasad i praw panujących w społeczeństwie. Sport buduje rzetelne podejście do wysiłku fizycznego i jego wpływu na człowieka w ogóle. Społecznie aktywność jest uzasadniana jako wzmocnienie zdrowia, kształcenie sprawności, pozytywnego stosunku do ludzi i otaczającego go środowiska, podnosi sprawność umysłową. Sport wywiera znaczny wpływ na rozwój fizyczny dziecka, przygotowuje je do wysiłku fizjologicznego i psychicznego, pomaga kształtować jego wolę i siłę charakteru, ułatwia przystosowanie do ról społecznych. Regularne uprawianie sportu przez młodego człowieka rozwija jego umiejętności, pomaga rozwiązywać zadania życiowe i wyrabia poczucie odpowiedzialności i własnej wartości.

Warto zdać sobie sprawę z zależności między regularnym uprawianiem sportu przez dzieci i młodzież a kształceniem ich charakteru i postaw prospołecznych, a także spojrzenia na sport jako alternatywa dla innych form spędzania wolnego czasu, możliwość wyboru przez młodego człowieka zagrożonego ewentualnym wykluczeniem społecznym. Sport jest alternatywą dla innego spędzania wolnego czasu, kształcenia charakteru, postaw prospołecznych.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…