Home Sport Rozwój e-sportu

Rozwój e-sportu

0
1,288

W ostatnich latach możemy zaobserwować niezwykle dynamiczny rozwój rynku gier komputerowych. Wiąże się on z ogromnym zainteresowaniem grami komputerowymi jako jedną z form spędzania wolnego czasu, ze wzrostem nakładów finansowych na produkcję gier, z wielkim skokiem technologicznym zarówno w dziedzinie sprzętu, jak i oprogramowania, wreszcie ze zwiększeniem szybkości połączeń i dostępności internetu. Dzięki temu możliwe stało się powstanie i dojrzewanie zjawiska zwanego e-sportem, czyli sportem elektronicznym. Ogólnie rzecz biorąc e-sport polega na graniu w gry komputerowe w kontekście rywalizacji z innymi graczami. Rywalizacja ta ma charakter bardziej rekreacyjny bądź też bardziej wyczynowy.

E-sport podzielony jest na dyscypliny w zależności od gry, która stanowi podstawę rywalizacji. Mimo dość krótkiej historii e-sport ma bogate zaplecze instytucjonalne. E-sportowcy zgrupowani są w rozmaitych ligach, wśród których najbardziej znane to: ClanBase, Cyberathlete Professional League, CyberEvolution, Major League Gaming i wiele innych. Uczestniczą w wielu turniejach na szczeblu krajowym i międzynarodowym.

W Korei Południowej zawody e-sportowe transmitowane są w ogólnodostępnej telewizji i cieszą się ogromnym zainteresowaniem; dość powiedzieć, że e-sportowcy są tam osobami powszechnie rozpoznawanymi, a wielu z nich żyje z profesjonalnego uprawiania swojej dyscypliny. Dodajmy, że choć polskiemu e-sportowi bardzo daleko do koreańskiego, to i tak rodzimi e-sportowcy odnoszą znaczące sukcesy na arenie międzynarodowej. W obliczu tego nasuwa się pytanie, czy e-sport może być traktowany na równi z już uznanymi dyscyplinami sportowymi. Sami zainteresowani, czyli e-sportowcy, nie mają co do tego żadnych wątpliwości. Nie jest to jednak pogląd ani obiektywny, ani mocno ugruntowany w refleksji nad podstawami tej aktywności. Dlatego też warto spojrzeć na e-sport z perspektywy współczesnej teorii sportu. Pozwoli to na rozstrzygnięcie problemu, czy e-sport można zaliczyć do sportu, a jeśli tak, to czy i jakie wyniki teorii sportu można odnieść do dziedziny sportu elektronicznego.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…