Home Edukacja Nauka języków a świadomość kulturowa

Nauka języków a świadomość kulturowa

0
159

Pomimo naszej wszechobecnej rozmowy o globalizacji, różnorodności kulturowej, świadomości kulturowej i ogólnie wielokulturowości, nauka języków w szkolnictwie wyższym stale spada. Wiele osób wskazuje na kryzys gospodarczy w szkolnictwie wyższym jako winowajcę. Pomimo obietnicy edukowania obywateli, wielu administratorów uniwersytetów promuje dyscypliny, które uważają za bardziej praktyczne, kosztem nauk humanistycznych, często szczególnie ograniczając się do wydziałów językowych. Dzieje się tak z pełną świadomością, że prawdziwa edukacja w zakresie sztuk wyzwolonych, w tym języków, zapewnia nie tylko lepiej przystosowującą się siłę roboczą, ale także wyższą. Sprawdź kurs chińskiego Bydgoszcz.

Oprócz świadomości kulturowej osoby uczące się języków obcych mają tendencję do wykazywania bardziej elastycznych umiejętności interpersonalnych, kreatywności i zdolności dostosowywania się niż osoby, które nie uczą się innych języków. Mają silne umiejętności werbalne i pisarskie, niezbędne do przekazywania pomysłów. Umiejętności te tworzą lepszych liderów w biznesie, nauce, polityce i wielu innych dziedzinach, które rozwijają się w coraz bardziej globalnym kontekście, wymagającym więcej niż wąskiej specjalizacji.

Trudno w to uwierzyć, ale amerykańska niechęć do nauki języków obcych wziąć trwa. Dwujęzyczni obywatele to ledwie nieco ponad 15%, a wśród studentów to ok. 10%.

Proces uczenia się języka obcego ma ogromną wartość edukacyjną, nie tylko dla nas jako osób poszukujących pracy.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…