Home Edukacja E-nauczanie

E-nauczanie

0
951

E-nauczanie jest nowym trendem w edukacji, w tym również akademickiej. Pozwala ono na pokonywanie barier geograficznych jak i czasowych w relacji wykładowca – student. Jest ono szczególnie ważne w przypadku osób które z różnych powodów mają utrudniony dostęp do tradycyjnych form nauczania.

Co roku wzrasta liczba oferowanych przez uczelnie wyższe zajęć, które student może realizować za pomocą internetu. Dotyczy to zarówno studiów dziennych, wieczorowych, zaocznych jak i podyplomowych. Wykładowcy wielu przedmiotów próbują wykorzystywać możliwości które stwarza nowa forma edukacji i przenoszą swoje zajęcia do internetu. Niejednokrotnie jest to po prostu publikacja treści wykładu w sieci: na stronach webowych, na platformie e-nauczania lub na blogu. Następuje wówczas bezpośrednie przeniesienie całej zawartości wykładu, bez zmiany metodyki danego przedmiotu. W wielu przypadkach przynosi to zadawalające efekty. Jednocześnie można wskazać takie dla których zdalne nauczanie nie sprawdza się – zajęcia internetowe są mniej efektywne w porównaniu z prowadzonymi metodą tradycyjną.

Można spekulować, że podstawowy wpływ na odbiór treści przekazywanych w ramach zdalnego nauczania ma forma prezentowanych materiałów. Im atrakcyjniejsze ilustracje, więcej animacji i nagrań wideo tym kurs internetowy jest bardziej interesujący dla studentów. Wspomniane elementy dodane do teksów mają zastąpić rzeczywiste spotkanie z wykładowcą oraz sprawić, że zajęcia w sieci przyniosą porównywalne a nawet lepsze wyniki nauczania.

Dla zrozumienia na czym polegają trudności związane z adaptacją zajęć stacjonarnych do nauczania przy pomocy sprzętu komputerowego autorzy założyli, że nie ma ograniczeń technicznych. Oznacza to, że zarówno prowadzący kurs internetowy jak i wszyscy słuchacze bardzo sprawnie posługują się najnowszą technologią i mają do niej nieskrępowany dostęp. Są w stanie wykonać wszystkie czynności i wykorzystać wszelkie możliwości komputerów domowych – nauczanie zdalne musi bazować na sprzęcie i oprogramowaniu dostępnym w gospodarstwach domowych. Jednocześnie przyjęto, że platforma e-nauczania pozwala zrealizować nawet bardzo śmiałe pomysły metodyczne. Istotę różnicy stanowi odmienna rola, którą pełni prowadzący w obu przypadkach.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…