Home Technologie Dokumentacja związana z organizacją i przebiegiem produkcji

Dokumentacja związana z organizacją i przebiegiem produkcji

0
1,116

Reklama: Zarządzanie produkcją

Można ją podzielić na następujące grupy:

— dokumentacja wyznaczająca zadania wytwarzającego (np. plany miesięczno-dobowe, zlecenia wytwórczości) oraz dokumentacja związana z realizacją zleceń produkcyjnych (karta pracy, karta obiegowa itp.);

— dokumentacja pobrania, zwrotu i zużycia surowców i materiałów potrzebnych do produkcji;

— specyfikacja robocizny i plac;

— dokumentacja braków produkcyjnych;

— dokumentacja przekazania produkcji do innych wydziałów lub

do magazynu wyrobów gotowych.

Układ rysunkowy dokumentów oraz ich obieg dostosowany jest do charakteru produkcji oraz systemu organizacyjnego przedsiębiorstwa. Niektóre dokumenty (np. dowód pobrania materiałów Rw, lista płac) mogą egzystować takie tymże lub bardzo podobne we wszystkich przedsiębiorstwach. Większość jednak stanowią dokumenty właściwe tylko dla konkretnych przedsiębiorstw lub branży.

Są dokumenty, które na jednym egzemplarzu zamykają dane z zakresu różnych grup /zagadnień.

Racjonalizacja formularzy wymaga, ażeby w tych samych dokumentach, które zawierają dyspozycje w zakresie produkcji, zużycia ciągów itp., zapisywana była również realizacja. Czytaj więcej: https://syneo.pl/blog/czasopismo-production-manager-docenilo-naszego-eksperta/

Przykładem łączenia dyspozycji spośród ewidencją realizacji może być menu zawierające dyspozycje określające rodzaj operacji, normę czasochłonności, ile wyrobów należy wykonać itp.

Wykonanie tych dyspozycji, czyli ich realizacja, notowane jest na tej samej karcie i obejmuje nazwisko pracownika wykonującego zadanie, wielkość wykonanej produkcji, stawkę za porę i zarobek poszczególnych robotników za wykonaną pracę. Podobnie na karcie limitowej (wzór 5), można wyróżnić dyspozycję w zakresie nabycia materiału i realizację tej dyspozycji.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…