Home Motoryzacja Branża motoryzacyjna ma się dobrze

Branża motoryzacyjna ma się dobrze

0
772

Mimo kryzysu gospodarczego, motoryzacja pozostaje jedną z największych i najbardziej dynamicznych gałęzi przemysłu w Polsce. Dynamika produkcji sprzedanej firm motoryzacyjnych była w 2011 roku blisko dwukrotnie wyż- sza niż w przypadku przemysłu jako całości. Wśród największych sektorów przemysłowych wyższą dynamikę sprzedaży odnotowano jedynie w przemyśle meblarskim, produkcji wyrobów z metali i przemyśle mineralnym. Co więcej, pod względem wartości produkcji sprzedanej, motoryzacja utrzymała drugie miejsce wśród wszystkich gałęzi polskiego przemysłu wytwórczego.

Wzrost produkcji, który w ostatnich latach, charakteryzował polski przemysł motoryzacyjny, był możliwy przede wszystkim dzięki znacznym nakładom inwestycyjnym producentów. Może przyczyn należy upatrywać również w tym, że rodzima motoryzacja specjalizuje się w ofercie pojazdów oszczędnych – osobowych, niskolitrażowych, ekologicznych, na które wzrasta popyt. Prawdą jest też to, że w trudnych momentach branże, w których działalności liczy się przede wszystkim czas i dokładność świadczonych usług, znacznie chętniej poszukują najnowszych rozwiązań informatycznych, które mogą pomóc w spełnieniu tych wymogów. Tym bardziej, ze nie ma chyba innego sektora, dla którego na rynku spotkałoby się podobną liczbę aplikacji dedykowanych, jak właśnie w motoryzacji.

Trudno sobie wyobrazić, żeby można było sprostać tak nasilonej walce konkurencyjnej, wysokim wymaganiom klientów oraz skomplikowanym procesom związanym z samym charakterem działalności, bez użycia zaawansowanych narzędzi informatycznych. Nic dziwnego, że sprawdza się tu przede wszystkim oprogramowanie bezpośrednio adresowane, wspierające specyficzne wymogi i standardy. Tylko takie bowiem mogą dostarczyć wymiernych korzyści, a jednocześnie nie przeobrazić się w dodatkowe obciążenie dla tego rodzaju przedsiębiorstw. Poza tym ich przedstawiciele dostrzegają potrzebę „ubranżowienia” narzędzi IT, nie tylko ze względu na realizację swoistych procesów biznesowych, ale coraz częściej konieczność ujednolicenia sposobu funkcjonowania w globalnych korporacjach, jak również sprostania ściśle określonym wymogom prawnym.

Komentarze zostały wyłączone

Zobacz jeszcze

Medycyna pracy określa wpływ środowiska w jakim pracujemy na nasze zdrowie

Medycyna pracy w bardzo dużym stopniu stara się określić wpływ nie tylko warunków, ale rów…